Silence Academy открива ЦПО към академията на 11.05.2024

17.05.2024

Академията предлага частни уроци по основните учебни предмети и курсове по чужди езици за възрастни.

Центърът за професионално обучение към „Сайлънс Академи“ ЕООД ще
осъществява проф. обучение на лица, навършили 16 години, в т.ч.
– на лица отпаднали от образователната система;
– на безработни лица;
– на заети лица, желаещи да повишат своята професионална квалификация;
– на лица, желаещи да придобият нова квалификация.

Издадената от НАПОО лицензия на ЦПО към „Сайлънс Академи“ ЕООД включва
специалности за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА степен на професионална квалификация (СПК).

Формата на обучение и учебното време в ЦПО за конкретен курс ще се определя според броя на желаещите, включени в курс за обучение по една от лицензираните специалности.

Издавани документи от ЦПО към „Сайлънс Академи“ ЕООД 

Обучението за придобиване на степен за професионална квалификация – ПЪРВА, ВТОРА  и ТЕРТА, завършва с полагане държавен изпит в две части: част теория и част практика. Лицата, завършили пълния курс на обучение и успешно положили държавния изпит получават Свидетелство за професионална квалификация

Обучението за придобиване на квалификация по част от професия завършва с изпит като писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика. Лицата, завършили съответния курс и успешно положили изпита за придобиване на квалификация по  част от професия получават Удостоверение за професионална квалификация. 

Вижте презентацията ни тук: