“Time-мениджмънт”

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Prices

Individual education

SIlence Academy

Group training

Description

Крайните срокове, отсъствието на life&work balance, динамичната работа, непрекъснатата комуникация водят до професионално изгаряне и демотивация. Умението да управляваш времето е много важно в съвременния свят.

See more courses

Летни езикови курсове

Art in the open

Little Artists