Предстоящи курсове и обучения

Тук се влючват всички изучавани предмети в училище като се започне от БЕЛ и Математика и се стигне до Физика и История. Silence Academy може да оказва помощ на учениците при затруднения по съответния предмет, да предостави допълнителна/ съзтезателна подготовка за по-напредналите, както и да им оказва съдействие за постигането на конкретни цели - контролни, изпити и др., съобразявайки се с всичките им индивидуалните изисквания и качества!